SINAV KORKUSU

Genel bir başarısızlık korkusu olup, sınav süresine ve kitapçığa küçük parçacıklar halinde dağılmış olan bir psikolojidir.

Bu durum:

· İşlem ve okuma hatası yapılması

· Paragrafı anlamadan seçeneklere geçmesi

· Soru çözümünde, opsesyona düşüp ilerleyememe durumu

· Sınavdan erken çıkılması

· Bütün sorulara bakacak zamanın bulunamaması

· Psikosomatik belirtilerin ortaya çıkması (baş ağrısı – mide ağrısı)

· Beyinin yalancı uyarıcılarla, tuvalet ihtiyacı hissi vermesi

gibi belirtilere yol açar.

SINAV KORKUSUNUN TÜRLERİ

1. Heyecan kaynaklı sınav korkusu

2. Kaygı kaynaklı sınav korkusu

3. Bilgi yetersizliği kaynaklı sınav korkusu

4. Tamamen psikolojik kaynaklı sınav korkusu

HEYECAN KAYNAKLI SINAV KORKUSU

· “Heyecanlar, karakter özellikleri” diye nitelendirdiğimiz belirtilerin üst dereceleridir.

– Heyecan bizce bilinen ya da bilinmeyen bir ZORLAMANIN sonucu, ani bir deşarj şeklinde ortaya çıkar ve bir amaca yönelik nitelik taşır.

– Heyecanın kaynağı, yetersizlik duygusudur. Bu duygu kişiyi, gücünü toplayarak, daha büyük başarılara zorlar.

· Düşmansız bir öfke düşünülemez. O halde;

· Heyecansız da bir sınav (ancak Türkiye’de heyecanın yerini stres alır.)

KAYGI KAYNAKLI SINAV KORKUSUNUN NEDENLERİ

· Beklenti baskısının yarattığı kaygı sınav korkusuna yol açar.

· Başarı ihtiyacının yüksek olması sınav korkusuna yol açar.

– (Üçüncü, ikinci sınav sendromu bunlardan biridir.)

· Ailenin sınava gösterdiği psikolojik yaklaşım, sınav korkusuna yol açar.

– Ailenin, kaygılı, panik, son şansın yaklaşımı, sınav korkusuna yol açar.

· Ailenin ve öğrencinin sınava yüklediği anlam, sınav korkusuna yol açar.

– Deneme sınavları sonucuna, kişisel eksiklik ve davranışsal olarak yaklaşmak yani öğrenciyi sadece davranışlarından dolayı eleştirmek.

– Aşırıya kaçmış rekabet ve hırs sınav korkusuna yol açar.

BİLGİ YETERSİZLİĞİ KAYNAKLI SINAV KORKUSU

· Aslında sınav korkusunun %95’ini, bilgi yetersizliği ve çevre kaygısı yaratır.

– “Öğrenci kendisine değil bilgisine güvenir.” gerçeğinden hareket edilecek olursa, öğrenciyi bilgilendirmek, öğrencinin kendisine güvenmesini sağlar ve sınav korkusunu ortadan kaldırır.

– Bilgi kaynaklı olmayan öğrencilik özgüveni kalıcı olmaz.

· BU TÜR SINAV KORKUSUNA KARŞI:

– Bilgi destek programları uygulanmalı.

– Bilgi / hedef ayarlaması yapılmalı.

– Sınav anı ve öncesi motivasyonu olan koşulsuz motivasyon uygulaması yapılmalı.

TAMAMEN PSİKOLOJİK KAYNAKLI SINAV KORKUSU

· Öğrenci, bilgi yetersizliği ya da kaygı kaynaklı “korku”nun etkisi ile sınav korkusuna sığınır, bu korkuyu, başarısızlığına neden olarak gösterir.

– Korkan kişi başkasına ya da yaratılan bir olguya sığınır. Yukarıdaki durum da böyle bir şeydir.

– Dışsal olan öğrenciler, içsel olanlara göre daha çok ve kolay bir şekilde sınav korkusuna kapılırlar.

· Dışsallar, eğitim unsurlarına güven duymazlar ise, sınav korkusu yaşarlar. Bu nedenle dış dünyayı önemseyen öğrencilerin, eğitim çevresi güçlü olmalıdır.

· KORKU ALGILAMASI gelişmiş (yüksek) olan öğrenciler, ortada bir korku unsuru olmasa da sınavdan korkarlar. Bu tamamen yetişme şekline bağlı olan psikolojik bir durumdur.

– Bu öğrenciler, belirsizlikler taşıyan sınavı korku olarak algılarlar. Aslında korktukları şey sınav değil, belirsizliklerdir.

· Sınav, bu öğrencilere iyi tanıtılmalıdır. Sınavla ilgili belirsizlikler yaşamamalıdırlar.

ÖĞRENCİNİN BİR OLGUYA SIĞINMASI

· Aileler, stres, mide ağrısı, ağlama krizi gibi olguları, başarısızlığın nedeni olarak, kabul edip, bunları meşrulaştırırsa, öğrenci de bu olgulara sığınır.

· ÖRNEK OLGULAR

– Evde çalışma ortamı kötü

– Öğretmenler kötü

– Dersane kötü

– Dikkat eksikliği yaşıyorum

– Aşırı stresliyim

– Sınav anında ağlama krizine yakalanıyorum

– Sınav anında istifra ediyorum

– Sınav günü baş ağrısı yaşıyorum

– Sınav anı burun kanaması yaşıyorum

· Ailelerin bu olguları başarısızlık nedeni gibi görmemeleri gerekir. Bunlar sonuçtur. Neyin sonucu? Zaten var olan başarısızlığın sonucudur.

– Yaşanılan bu olguların tamamı, bir eğitim eksikliğinden kaynaklanır, amaç ise onu kapatmak olmalıdır.

· Bu soruna karşı sadece psikolojik destekle yetinilmemeli, mutlaka eğitim çözümlerine de yer verilmelidir.

ÖĞRENCİNİN EĞİTİM EKSİĞİ YOK ANCAK SINAV KORKUSU VAR İSE

Bu durumun nedeni:

· Aşırı hırsa kapılması.

· Ailenin her koşulda iyi bir başarı beklemesi ve

· Başarı ihtiyacının yüksek olmasıdır.

ÖĞRENCİNİN EĞİTİM EKSİĞİ VAR ANCAK SINAV KORKUSU YOK İSE

· Gizli korku ve stres yaşanıyor olabilir.

· Öğrenci “bastırma” yöntemi – mekanizması kullanıyor olabilir.

· Öğrencinin hedefi yoktur ya da hedefe ulaşamayacağına inanmaktadır.

· Ya da, hedefini kesin ulaşabileceği düzeye geriletmiştir.

SAKIN HA!

– Sınav korkusunu yani onun içindeki kaygı duygusunu tamamen ortadan kaldırmayınız.

– Çünkü kaybetmekten korktuğumuz bir şeyi daha çok korur ve onun üzerine daha çok dikkatimizi yoğunlaştırırız.

· Bu durum, sınav korkusunun pozitif halidir.

– Ancak bu sınav korkusu yeterli düzeyde tutulmalıdır.

Nasıl mı?

Öğrenciyi olası aksiliklere karşı bilgilendirip, onu güçlendirerek.

KAYDIRMA YAPMAK SINAV KORKUSUNUN SONUCUDUR

· Korku, öğrencinin sınav üzerindeki kontrolünü zayıflatacağı için, öğrenci optik forma odaklanamaz.

– Korkan öğrenci, korkan insanların gösterdiği davranışı göstererek, hemen bulunduğu konumu değiştirmek ister. Öğrencinin bulunulan konuma yoğunlaşamaması ise, beraberinde kaydırma sorununu getirir.

ÖĞRENCİYE SINAV CESARETİ NASIL VERİLİR?

· Öğrenciyi sınava karşı cesaretlendirmek için;

– Bilimsel eğitim verilerek, konu eksiği kapatılmalıdır.

– Duygusal motivasyon uygulaması yapılarak, birey olarak kendisine güvenmesi sağlanmalıdır.

– Öğrencilik (hedef) motivasyonu vermek için eğitim desteği arttırılmalıdır.

– Sınav hakkında bilgilendirme yapılmalı. Sınavın, bilimsel ve psikolojik aşamaları tanıtılmalıdır.

· Öğrencinin alınan eğitim ile hedefe ulaşabileceği konusunda içsel olarak ikna olmasını sağlamak öğrenciye sınav cesareti verecektir.

AYRICA

· Bilgi – hedef dengesinin sağlanması

· Hedef – yetenek uyumunun olması

· Eğitim eksikliklerinin giderilmesi de SINAV CESARETİ’nin sağlanması için gerekli olan koşullardandır.

SONUÇ OLARAK

· Sınav korkusu diye bir şey yoktur.

– Odadaki böcek nedeniyle odadan korkuyorsanız, siz odadan değil böcekten korkuyorsunuz demektir.

· Öğrenci sınavdan değil sınava yüklenen anlamdan korkar.

– Ehliyet sınavına dahi yüklenen anlam, ondan korkulmasına yol açabiliyor.

· Sınav korkusu sınavın çevresini kuşatan unsurlardan kaynaklanır.

Yapılması gereken, bu olumsuz unsurlara karşı önlemler almaktır.

Değerli izleyicilerimize korkuları olmayan mutlu bir yaşam dileğiyle.

Süleyman BELEDİOĞLU

www.bonushoca.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir