SADECE TEST ÇÖZEREK ÇALIŞMANIN SONUÇLARI

Burada sadece test çözerek çalışmakla anlatmak istediğimiz şey; bir konuyu öğrendiğini düşünen öğrencinin, artık konulara hiç çalışmadan, sürekli olarak test çözerek, o konuya hakim olmaya çalışmasıdır.

Peki öğrencinin “öğrenmekten” anladığı şey nedir? Öğrenci, dersi dinledi, eve gitti, tekrarı yaptı, soruları çözdü, anlamadığı yerler varsa bunu öğretmeni ile birlikte çalıştı. İşte öğrenci bunları yaparsa, öğrenme kendiliğinden ve otomatik olarak gerçekleşmiştir diye düşünür.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, öğrenme daha bilimsel adımlar isteyen bir şeydir. Öğrenme basamaklarının sırasıyla ve tam olarak gerçekleşmemesi durumunda, öğrenememe durumu yaşanır.

Ancak, bu durum öğrencinin, öğrenme yeteneği olmadığının göstergesi olmayıp, öğrenme yöntemlerinin eksikliği ve bu konuda bilgilendirme yetersizliğinin olduğu anlamına gelir.

Defalarca olduğu gibi, bir kez daha öğrenme basamaklarının neler olduğunu hatırlayalım:

1) Konu hakkında ön bilgi edinme,

2) Dersi dinleme,

3) Hemen öğrenme tekrarı yapma,

4) O konunun testlerini çözme ve

5) Tekrar konuya dönüp biraz daha genişletilmiş bir çalışma yapma.

Görüldüğü gibi test çözmek, öğrenme basamaklarından sondan ikinci sırada yer almaktadır. Bu sıra asla değiştirilmemesi gerektiği kadar, test çözme de ihmal edilmemeli, ileri gün ve saatlere ertelenmemelidir.

Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da, yukarıda sıraladığımız öğrenme basamaklarına rağmen, yine de konunun öğrenilememesi durumunda, temel konularda eksiklikler olduğu düşünülmelidir. Yani o konunun önceki yıllarda anlatılan diğer konularla olan bağlantıları saptanıp, bunların öğrenilerek eksikliğin kapatılması gerekir.

Sadece test çözerek çalışan öğrencilerde çoğunlukla şu olumsuzluklara rastlanır:

a) Soru üzerinde düşünmeden seçeneklere geçme,

b) Doğru yanıta giden ip uçlarını soru kökünde değil seçeneklerde aramak,

c) Seçenekler arası farklılıklardan yararlanarak doğru yanıta ulaşmaya çalışmak,

d) Soru kalıbı ve işlem basamağı ezberlemek,

e) Soruların sürükleyici etkisi ile (hızlı çözme) düşünme yetisinin zayıflaması,

f) Bilgilerini daraltarak soru düzeyine indirgemek,

g) Öğrenilmiş çaresizlik psikolojisine girmek.

Hoşça kalınız.

Süleyman BELEDİOĞLU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir