PERFORMANSINIZI NASIL YÜKSELTEBİLİRSİNİZ?

VERİM ELDE ETMEK

ESKİ ANLAYIŞ YENİ ANLAYIŞ
· Zaman yönetimi önemli · Enerji yönetimi önemli
· Stresten uzak durmak önemli · Stresin peşinden koşmak önemli
· Hayat bir maratondur · Hayat kısa bir mesafedir
· Çalışılmayan zaman israf edilmiş zamandır · Çalışılmayan zaman kişinin en üretken olduğu zamandır
· Performansı artıran şey ödüldür · Performansı artıran şey AMAÇ – HEDEF’tir
· Çalışmada öz disiplin önemlidir (öz disiplin yönetir) · Çalışmalarda kişiyi yöneten ALIŞKANLIKLARdır

ZAMAN YÖNETİMİ ve ENERJİ YÖNETİMİ

– Özellikle öğrencilerin “zamanını yönetmek” için yapılan plan ve programlar tam bir “ZAMANI DOLDURMA” mantığı ile hazırlanıyor.

ZAMAN YÖNETİMİ İÇİN

· Öğrenci plan ve programına:

– Konu çalışmak

– Tekrar yapmak

– Test çözmek

– Eksik konulara çalışmak

– Makul ara dinlenmeler (ders geçişi)

– Büyük ara dinlenmeler

– İç dinlenme

– Dış dinlenme

– Hobiler

– İletişim

zamanları koymalıdır.

SINAVDA ZAMANI İYİ KULLANMAK

– Turlama tekniği uygulamak.

– Kolay sorulardan başlamak.

SINAVDA ENERJİYİ İYİ KULLANMAK

– En çok bildiğin testten başlanmalı

– Turlama tekniği kullanılmalı

– Arada bir burundan derin nefes alıp ağızdan bırakmak gerekir

– Olumlu şeyler düşünmek gerekir

– Kurallara uymak kuralları hoşgörmek gerekir

– Sistemi normal ve iyi görmek gerekir

– Optik forma hemen işaretlemek gerekir

– Test geçişlerinde (Mat-Fen’e) biraz zihni toparlayıp geçmek, hemen geçmemek gerekir

POZİTİF ENERJİ

· Verim elde etmek ve performansı yükseltmek, pozitif enerji ritüellerini (alışkanlıklarını) iyi kullanmaktan geçer.

– İnsan bir alışkanlık varlığıdır. Davranışlarımızın çoğu otomatikleşmiştir (Test çözmek gibi).

· Bir davranışın otomatik hale gelebilmesi için temelinde inanılang üçlü bir değerin olması gerekir (amaç-hedef)

ODAKLANMA GÜÇLÜĞÜ

· Fiziksel ve duygusal enerjinin verimli kullanıl­maması;

– Performansı düşürür

– Odaklanma güçlüğüne neden olur

· Performansın en üst düzeye çıkartılması için;

– Çalışmayla – dinlenmenin belirli aralıklarla birbirini takip etmesi gerekir.

Enerji Yönetimi ve

STRES BAĞIMLILIĞI

· Hiç ara vermeden çalışmak insanda bağımlılık yaratan bir davranış haline gelebilir.

· İnsanlar, adrenalin, noradrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarının etkisiyle çılgın bir çalışma temposu içerisine girebilirler.

· Hep aynı işi yoğun bir şekilde yaptığımız zaman farklı iş yapma kabiliyetlerimizi yavaş yavaş kaybetmeye başlarız.

· Ve zaman içinde, “mola vererek yenilenme” insana zaman kaybıymış gibi gelir.

SONUÇ: Sürmenaj: Yani hem fiziksel, hem de ruhen bitiş.

Enerji Yönetimi ve OSİLASYON

· En temel ihtiyacımız, önce enerjimizi harcamak, sonra da harcadığımız bu enerjiyi yerine koymaktır.

· Stresin ve enerjinin yerine konmasının dengelenmesi çok önemlidir.

– Yani sınırlarımızı stres altında zorlamamız ve sonra da dinlenmemiz gerekir.

· Kendimizi aşmak isteği duyduğumuzda risk alırız:

– Ve sonuçta enerji kaybederiz.

– İşte bu yenilenmelidir.

Yüksek Performansımızın Yakıtı FİZİKSEL ENERJİ

· Zihinsel enerji, gücünü fiziksel enerjiden alır.

– Ancak zihin işi yapanlar (öğrenciler) bunun farkında değillerdir.

· FİZİKSEL ENERJİNİN FAYDALARI:

– Bizi canlı ve uyanık tutar.

– Duygularımızı kontrol altında tutmamızı sağlar (STRESİ)

– Konsantrasyonumuzu sağlar.

– Yaratıcı düşünceyi arttırır.

– Hedefe odaklanmamızı artırır.

FİZİKSEL ENERJİMİZİ

· Nefes alma biçimimiz

· Beslenme biçimimiz

· Yaşam düzenimiz

· Uykumuzun miktarı ve kalitesi

· Bedensel sağlığımız

· Kaybettiğimiz enerjiyi tekrar yerine koymamız belirler.

Fiziksel Enerji İçin

NEFES ALMAK

· Nefes enerjiyi toplamanın ve derinden dinlenebilmenin önemli bir aracıdır.

· Nefes verme süresinin uzatılması enerji yenilenmesini güçlendirmektedir.

· Nefes alırken ÜÇE kadar,

· Nefes verirken ALTIYA kadar saymalıyız.

EGZERSİZ

· Stresle başa çıkmada çok önemli bir yöntemdir.

· Fiziksel açıdan formda olanların zihinsel performansları, olmayanlara göre oldukça fazladır.

·· Fiziksel enerjisi olanların

– Konsantrasyonları ve

– Kısa dönem hafızaları çok daha güçlüdür.

Olmayanlara göre %27 oranında daha az hata yapmaktadırlar.

Zorlukları Lehe Çevirmek DUYGUSAL ENERJİ

· Stres hormonlarının (adrenalin-noradrenalin-kortizol) kanımıza karışması ile ilişkilendirilen,

– Korku, yılgınlık, kızgınlık ve üzüntü yıkıcı bir etkiye sahip olabilmektedir.

– Bunları olumlu duygularla yok edebiliriz.

· OLUMLU DUYGULARI SAĞLAYAN İSE;

– Özgüven

– Duygularını kontrol edebilme

– Sosyal beceri ve

– Empati yapabilmedir.

İÇSEL HEDEF

– Duygusal enerjimizi arttırır.

– Hedefimizi; değerlerle ve hayallerle desteklemek duygusal enerjimizi arttırır.

Kısaca

DUYGUSAL ENERJİ NASIL SAĞLANIR?

1. Olumlu ve yaratıcı duygular performansı arttırır.

2. Kendimize güvenmek, tepkisel olmamak, olumlu iletişim, empati duygusal enerjimizi güçlendirir.

3. Olumsuz düşünceler bazen ayakta kalmamızı sağlar ancak, düşük verimlidir.

4. Büyük liderlerin sırrı, zor anlarda bile olumlu duygularla dolabilmelerinde yatar.

5. Mola vererek çalışmak duygusal kaslarımızı güçlendirir.

6. Neşe, coşku, doyum alma, onaylanma duygusu veren aktiviteler duygusal enerji sağlar.

Odaklanmak ve İyimser Duygu ZİHİNSEL ENERJİ

· Zihinsel enerji kaynağını fiziksel enerjiden alır.

·· Zihinsel esnekliğimizi kaybedersek,

– Performansımız düşer

– Konsantrasyonumuz bozulur.

· Dünyayı olduğu gibi görüp, olumlu bakış açısına sahip olmalıyız (olumsuzluğa rağmen)

– Gerçek iyimserlik, performansı arttırır.

– Kendimize olumlu telkinlerde bulunmalıyız.

– Zamanımızı iyi kullanıp yaratıcı yanlarımıza yönelmeliyiz.

Zihinsel Enerji ve DİKKATLİ OLMAK

· Dikkatimizi tam olarak bir şeye veremiyorsak

– Dünyaya bakış açımız kötümser veya dar açılıdır.

– Huzursuzluk, kızgınlık, kaygı, öfke insanın odaklanma yeteneğini zayıflatır.

··· OLUMSUZ DÜŞÜNCE

– Dikkati zayıflatır.

– Üretkenliği yok eder.

· GERÇEKÇİ İYİMSERLİK

İnsana enerji verir ve onu üretken yapar.

Zihinsel Enerji ve YARATICI DÜŞÜNCE

· “Leonardo da Vnici Gibi Nasıl Düşünebilirsiniz?” adlı kitabın yazarı Michael Gelb yaptığı bir araştırmada;

– Güzel, özgün ve yaratıcı düşüncelerin, çalışmadığımız zaman dilimlerinde ortaya çıktığını bulmuş (çalışmayı takip eden zaman diliminde).

– Vinci, en sıkışık zamanlarında daha saatlerce oturup düşünen biriymiş.

Beyin fonksiyonu açısından bakacak olursak:

· Beyin, bilgiyi işleme süresi ister. Bu süre çalışmayı takip eden süredir.

Bir Amaç Uğruna Yaşamak RUHSAL ENERJİ

· Enerjimizi isteyerek harcamamızı sağlayan ruh gücümüzdür.

· Büyük bir amaca bağlılık ve motivasyonu ruhsal enerjimizden alırız.

· Amaçlarımız uğruna mücadele vermek ruhsal enerjimizi yeniler.

· Amaçlarımız uğruna, zevklerimizden vazgeçebil­memiz ruhsal gücümüzü arttırır.

· Gelecek ile ilgili aşırı korku ve aşırı kaygı taşımak, ruhsal enerjimizi bitirir.

· Bir gerçek hedefi olan insan her türlü zorluğa dayanabilir.

Özetle RUHSAL ENERJİ

1. Ruhsal enerji yaşama sevincidir.

2. Ruhsal enerji, büyük bir amaca ve değerler dizisine gönülden bağlı olmakla kazanılır.

3. Karakter, ruhsal enerjimize hizmet eden en önemli ruhsal kasımızdır.

4. Tutku, tutarlılık, istikrar, azim, dürüstlük ruhsal enerjimizi güçlendirir.

5. Sadece kendimizi düşünmemiz ruhsal enerjiyi engeller.

– Başkasını düşünmek ve kendimizi düşünmek dengeli olmalıdır (aşırı hırs ve rekabette dikkat).

6. Görevinizi yaparken, RUHSAL ENERJİ yenilenir.

7. Konfor alanımızı genişletirsek ruhsal enerjimiz artar.

Performansımızın ÖNÜNDEKİ ENGELLER

1. Düşük enerji

2. Sabırsızlık

3. Savunmacı tutum

4. Olumsuz tutum

5. Tepkisel olmak

6. Düşük tolerans

7. Gel-gitler

8. Ekip çalışması yapamama

9. Katılık

10. Odaklanma sorunu

11. Yüksek endişe ve kaygı

12. Kötü zaman yönetimi

13. Başkalarına güvenmeme

14. Tutarsızlık

15. İstikrarsızlık

16. Kararsızlık

17. Zayıf iletişim

18. Düşük dinleme düzeyi

19. Tutku eksikliği

20. Özgüven eksikliği

21. Empati yapamama

22. Başkalarına fazla bağımlı olma

23. Kötümser olma

24. Dinlenmeyi bilmeme

FİZİKSEL ENERJİMİZİ Arttıran EN ÖNEMLİ Faktörler

1. Erken yatıp erken kalkmak

2. Yatış ve kalkış saatlerinin hep aynı olması

3. Küçük öğünlerle 5-6 kez yemek yemek

4. Her gün kahvaltı yapmak

5. Dengeli ve sağlıklı beslenmek

6. Basit şekerleri azaltmak (tatlı)

7. Günde en az 1.5 litre su içmek

8. Çalışırken her 50 dakikada bir mola vermek

9. Her gün egzersiz yapmak

10. Aktivitede bulunmak

KAYNAKLAR:

1. Süleyman Beledioğlu, Sınav Cesareti, Ankara, 2009.

2. Jim Loehr & Tony Schwartz, Yüksek Performans Teknikleri, Arıtan Yayınevi, İstanbul, 2006.

       HOŞÇA KALINIZ.

SÜLEYMAN BELEDİOĞLU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir