ÖĞRENCİNİN MAYIS AYI PSİKOLOJİSİ

Bu yazımızda hep olumsuzlukları ele aldık.

Çünkü, büyük liderler, önemli devlet adamları başarıya giden yolda daima şunu uygulamışlardır: Başarının önündeki engeller kaldırılırsa, başarı kendiliğinden gelir.

Öğrenciler mayıs ayında aşağıdaki ele alacağımız sorunlardan, sadece bir kısmını ya da tamamını yaşarlar.

Aslında bu sorunların tamamı beyin tarafından üretildiği için, ortada çok sayıda sorundan bahsedemeyiz. Sadece bir sorun var o da kafadaki yanlış algılamalardan başka bir şey değil. www.sbeledioglu.com

HIZLI TEST ÇÖZME SAPLANTISI

Hızlı test çözme gayreti içerisinde olan öğrenciler zamanı iyi kullanamayan öğrencilerdir. Aslında yaptıkları şey hızlı test çözmeye kalkışmaktan başka bir şey değildir. Çünkü, hızlı soru çözmek isterken, soruların çoğunu yanlış yaparlar.

Önerimiz:

Turlama tekniği ile zaman ayarlaması yapıp bunu da kesinlikle uymalarıdır.

DOĞRU YANIT HIRSI

Bir soruya takılıp kalması ve bunun da farkına varamamasıdır.

Bu tür öğrencilerde hedefe ulaşamama ve kendisinin dışındaki kişilerin beklentilerini gerçekleştirememe düşüncesi baskındır.

Bu da öğrencide, soruyu doğru yanıtladığından emin olma psikolojisi yaratır.

Önerimiz:

Turlama tekniği ile sınavın geneli ve her test için ayıracağı zamanı belirlemek, yani;

Tek soruya ayıracağı en az ve en çok süreyi saniye veya dakika olarak belirlemek.

ÖĞRENCİLİK ÖZGÜVENİ KAYBI

Öğrencilik özgüveni ile birey özgüveni karıştırılmamalıdır. Öğrenci sadece bilgisinden ve bu bilgisinin yeterli olacağından emin olursa, kendisine bir öğrenci olarak güven duyar.

Önerimiz: www.sbeledioglu.com

Öğrencinin özgüven sorunu yaşadığı durumlarda, ona içi boş, güven telkininde bulunmamak gerekir. Ona çalışırsa mutlaka bir şeyler öğreneceğini kabul ettirmek en doğrusudur.

EKSİK KONU DOSYASI KAPATMA

Öğrenci, konuları bilmediği için sorulara yoğunlaşamamasını, bir dikkat eksikliği, stres, heyecan ve konsantrasyon sorunu gibi algılayıp, bunları eğitim açısından çözümsüzlüğe sevk edip, adeta o sorunlara yaslanarak, eksiklik giderme dosyasını kapatmasıdır.

Önerimiz:

Öğretmenin, ailelerin, rehber öğretmenlerin, öğrencinin soruları çözememesini eğitim dışı bir soruna bağlamamaları gerekir ve öğrenciye sadece konuları iyi bilmediğinden dolayı, yanlış yaptığını kabul ettirmek gerekir. Yani öğrenci çözümsüz sorunlara boğulmamalı.

ÇALIŞMAYA BAŞLAMA ZORLUĞU

Öğrencinin çalışmaya başlama zorluğunun temelinde yatan soru, çalışacağı dersi öğrenmede zorlanmasıdır.

Bunun nedeni ise, konuya önceki ve sonraki bağlantılarını da dikkate alarak çalışmamasıdır.

Ya da öğrenci dinlenmeden çalıştığı için sürmenaj olmuştur. Yani zihinsel ve fiziksel yorgunluğu en üst seviyede yaşamaktadır.

Önerimiz:

Mutlaka temel konulara da çalışmalı, derse mutlaka en çok başarılı olduğu bir konuyu seçerek başlamalı. Sonra masadan kalkmadan çalışması gereken derse geçmelidir. www.sbeledioglu.com

ÇALIŞMALARDAN VERİM ALAMAMA

Çalışmalardan verim alamama aslında “neye çalışırsan onu öğrenirsin” anlayışı ile yaklaşılması gereken bir konudur.

Öğrenci eksik olduğu konuyu ele alıyor, ama o konunun hep aynı noktasına, aynı yöntemle aynı bakış açısıyla çalışıyor. Evet bir sonuç alıyor, ama bu onun eksikliğini kapatacak bir sonuç olamıyor.

Önerimiz:

Öğrencinin sürekli çalışıp verim alamadığı konunun, iç ve dış bağlantılarını saptaması yani başka konular ve derslerle olan bağlantılarını saptayıp onlara kısaca çalışması gerekir. Böylece konuyu öğrenmeyi engelleyen bağlantı kopukluğu ortadan kalkmış olacaktır.

ÖĞRENCİNİN OLUMSUZA MOTİVE OLMASI

Öğrenci mayıs ayında adeta elinde bir büyüteçle dolaşır ve nerede bir olumsuzluk görürse, büyüteci onun üzerine yöneltir.

Sınava giren arkadaşlarına, yaptığı yanlışlara, konu eksikliklerine büyüteçle bakar ancak, kendisine çıplak gözle bakar.

Önerimiz:

Olumsuza motivasyon, gerçek motivasyon olan olumluya yani hedefe motivasyonun zayıf olmasından kaynaklanır.

Gerçek motivasyon ise başarılı olacağına inanmaktan geçer. Bunun için de doğru ve sonuç alıcı çalışmalar yapmak gerekir.

Öğrenci olumsuza motive olmaktan kurtulmak için, sosyal yaşamını ve olumsuz kişilerle olan iletişimine kısıtlama getirmelidir.

ÖĞRENCİNİN EZBERİ ÖĞRENMESİ

Öğrenci aşırı ve gereksiz tekrarlar yapmaya başlar Mayıs ayında. Bu da beynin öğrenmeyi değil ezberi algılamaya başlamasına yol açar. Soru çözümlerinde beyin ezber üzerinden düşünür ve daha önce çözdüğü sorulara benzeyen soruları arar. Bu benzerlikleri bulamaması durumunda ise, o soruyu boş bırakır ya da o soruya takılıp kalır.

Önerimiz:

Öğrenci bildiği konulara çalışmaya başlamadan önce küçük bir test çözmeli ve o konunun hangi noktalarında sorun varsa onu saptayıp sadece o noktalara çalışmalıdır. www.sbeledioglu.com

ÇALIŞIRKEN BEYNİN UYUMASI

Öğrencinin gizli uykusu ya da öğrencideki beyin uyuması, halinin yaşanması anlamına gelen bir durumdur bu.

Öğrencinin beyninin uyuması demek kendisi uyanmış, masaya oturmuş, ancak asıl ders çalışacak olan beyni henüz uyanmamıştır.

Bu duruma yol açan en yaygın etken, ezber, özel ders ve hep bir hoca denetiminde çalışmaktır.

Önerimiz:

Öğrenci öncelikle şunları yapmalı ki beyni uyumasın.

– Çözemediği soruları çalışarak kendisinin çözmesini ilke edinmesi.

– Okuduğu bir konuyu, beynini görevlendirerek okumalı ve hemen tekrar ederek, öğrenip öğrenmediğini kontrol etmeli.

– Öğrenci bütün gün uğraşıp tek bir soru çözse dahi, bunu uyanmış bir beyinle yapmış olacağından, o konunun tamamı için bir çalışma yapmış sayılacaktır.

ERKEN TERCİH PSİKOLOJİSİ

Öğrencinin, belirlediği hedefi tam anlamıyla benimsemesi ve onunla ilgili gelecek hayaller kurması, bugünlerde çok önemlidir. Bu ona enerji ve çalışma isteği verecektir

Ancak bugünlerde gerek TV’lerdeki eğitim programlarında, gerekse de aile içinde, hangi okul nedir, onların mesleki geleceği nasıldır gibi yapılan tartışma ve değerlendirmeler öğrencide ilgi dağılmasına yol açar.

Önerimiz: www.sbeledioglu.com

Sadece öğrencinin seçtiği meslek konuşulmalı. Hangi ile gidecek, yurtta mı, evde mi yoksa dayısında mı kalacak. Bu tip konular asla konuşulmamalı.

TESTE DAYALI TEKRAR YAPMAK

Öğrencinin yanlış yönlendirilmesinin sonucudur bu. Oysa sadece test çözerek çalışmak, eksikliklerin hiç kapanmaması anlamına gelir.

Test mevcut bilgileri pekiştirir. Bildiğin konularda daha hızlı soru çözmeyi sağlar. Ama konu eksiğini kapatmaz.

Önerimiz:

Öğrenci, bildiği konuları saptamalı ve bunlara daha çok test çözerek çalışmalı. Bilmediği konulardan ise daha çok konu çalışarak sınava hazırlanmalıdır. Öğrencinin bir konuyu bildiğinin ölçüsü ise, o konudan yöneltilen soruların %95’ini doğru yanıtlamasıdır.

GÖÇEBE SENDROMU

Öğrencinin, dersleri kolay ve zor diye ikiye ayırıp, okul ve dersanesinde kolay derslere girmemeye ve sadece zor derslere girmeye başlamasıdır.

Bu tarz bir moda giren öğrencinin bir sonraki modu, eğitim kurumu dışına çıkmak olacaktır. Bu istikrarsızlığın ilk belirtileridir.

Önerimiz: www.sbeledioglu.com

Öğrenci kesinlikle dersleri zor-kolay diyerek ayırmadan hepsine aynı oranda önem vermeli, ancak zor konulara daha çok zaman ayırmalıdır.

ENGELLİ ÇALIŞMA YAPMAK

Öğrencinin çalışma ortamında olan, ama asıl engeli beyninde yaratan unsurlar şunlardır:

– Müzik ile ders çalışmak ve soru çözmek.

– Çalışırken cep telefonunun açık olması veya sesinin kısık olması.

– Ders aralarında arkadaşları ile eğitim dışı derin sohbetlere girmesi.

– Çalışırken el ya da ayakla ritim yapması, elinde kalem döndürmesi.

– Masasında çeşitli yiyecek bulundurması.

Önerimiz:

Öğrencinin bunların öğrenmeyi yavaşlattığını bilmesi gerekir. Dersi sınıf ve sınav ortamında çalışmanın daha verimli olacağı bilinmelidir.

ÖĞRENCİNİN KLASMAN SORUNU YAŞAMASI

Aslında bu sorun, kolay soruların küçümsenip, onları çözerken diğer soruyu düşünmeye başlama ve o kolay soruyu yanlış yapma gibi bir sonuç meydana getirir.

Önerimiz:

Öğrencinin kolay sorularda hiç yanlış yapmama amaçlı testler çözmesi gerekir.

ÜÇLÜ KONSANTRASYON BÖLÜNMESİ

Öğrencinin sınav anında bir soruyu çözerken, önceki soru ve sonraki soruyu da düşünmeye başlamasıdır. Yani öğrencinin aynı anda üç soruyu düşünmesidir.

Önerimiz:

Öğrenci soruları kesip, masasında tek soru çalışması yapmalıdır. Yani tek soruya odaklanma alışkanlığı kazanmalıdır. Bunu haftada 20’şer dakikadan iki kez yapması yeterli olacaktır.

ÖĞRENCİNİN TEK MODA GİRMESİ

Öğrenci tek modu şu şekilde yaşar:

– Ya hep ders dinler evde hiç çalışmaz.

– Ya hep konu çalışır, test çok az çözer.

– Ya da çok test çözer hiç konu çalışmaz.

Önerimiz:

Öğrenme, ya da öğrencilik üç unsurlu bir olgudur. Dinlenme – Konu çalışma – Uygulama (test) yapma. Bunlardan biri eksik olursa öğrenme gerçekleşmez.

NEGATİF DOĞRULAMA YAPMA

Öğrencinin ortaya çıkan başarısızlığı tek bir nedene bağlanmasıdır.

Önerimiz:

Öğrencinin kendi beynindeki bahanelere yüz vermemesi gerekir. Ailelerin hoşgörülerini artırarak, öğrencinin böyle bahane bulmasının önüne geçmelidirler.

ZAMAN KALMADI PSİKOLOJİSİ

Öğrencilerin bir kısmı, Mayıs ayında eksik gidermek isterler, ama bunun için zamanlarının kalmadığını düşünürler.

Önerimiz:

Öğrenciler, sadece bir ay kaldı diye düşünmemeliler. Yani 6. sınıflar 6 yıl artı 1 ay. Yani altı yıldır gördükleri konulara bir de bir ay daha çalışacaklardır. Bu 7. sınıflar için 7 yıl + bir ay, 8. sınıflar için 8 yıl + bir ay, ÖSS için 11 yıl + bir aydır.

BİLGİ KISKANÇLIĞI SENDROMU YAŞAMASIwww.sbeledioglu.com

Öğrenci sınav yaklaştıkça bütün bilgilerini unuttuğunu düşünmeye başlar ve bunun üzerine aşırı ve gereksiz tekrarlara girerek konuları karıştırır.

Önerimiz:

Bilgi turlama tekniği ile rastgele bir konu seçip ona bir göz atması, eğer biliyorsa başka konuya çalışmaması gerekir.

SORUN ACİLLEME YAPMASI

Öğrencinin sınavda olma olasılığı olan bir olayı, daha Mayıs ayında, sanki olması kesinleşmiş gibi kafaya takmasıdır.

Önerimiz:

Şok uygulama öneriyoruz. Yani bunlar olabilir ama ben sınavı bu olumsuzluğa rağmen kazanırım düşüncesinin oluşturulması gerekir.

Hoşça kalınız, sağlıcakla kalınız.

SÜLEYMAN BELEDİOĞLU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir