MASA SENDROMU

Öğrencilerin masaya oturup ders çalışmaları gerektiği anda, ani bir uykuya kapılmaları, gerilmeleri, acıkmaları ya da kendilerine herhangi bir meşgale bulmaları ve masaya gidip derslerine başlayamamalarıdır.

Masaya oturup derse başlayanlar ise kısa bir süre sonra masadan hemen kalkıp, yatağa uzanırlar, koltuğa otururlar veya halı üzerine uzanarak çalışmaya çalışırlar.

Peki bu nedir? Neden ortaya çıkar ve nasıl üstesinden gelinir?

Masa sendromu:

I.     Psikolojik nedenlerden

II.    Eğitim-öğretim eksikliği kaynaklı nedenlerden

III.  Duygusal-zihinsel ve bedensel yorgunluklardan

kaynaklanmaktadır.

Psikolojik Nedenler

Öğrencileri masa sendromu gibi bir soruna sürükleyen etkenlerin içerisinde “YARIŞ PSİKOLOJİSİ”nin çok büyük bir rolü vardır.

Yarış psikolojisi, öğrenciye dersi ve masayı sevimsiz hale getirir. Çünkü, yaratıcılığın, yaratıcı düşüncenin devre dışı kalıp, yarışta öne geçme gibi bir kuralın baskın hale gelmesi ile, öğrenci “masayı” ve ders çalışmayı korkutucu ve yarışın gerginleştirdiği bir duyguyla algılar.

Aşırı hırs ve rekabet de tıpkı yarış psikolojisi gibi, öğrenme gibi beynin son derece keyif aldığı bir durumdan uzaklaşmasına yol açar. Öğrenme beyin için heyecan vericidir. Ancak hırs ve rekabet beyin için baskı ve tehdit anlamına gelir. Bu nedenle de öğrenci masada çalışmayı sürekli tehdit altında olmak gibi algılar ve sürekli olarak masadan kaçma eğilimi gösterir.

Öğrencilerin masa sendromunda, öğrencilik özgüvenlerindeki eksikliğin de etkisi oldukça fazladır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta, “öğrencilik özgüveni” ile “bireysel özgüvenin” karıştırılmamasıdır.

Öğrencilik özgüveni, soruları çözemeyeceğini, konuyu anlayamayacağını zanneden öğrencinin çalışmayı “boş verilen bir çaba olarak” algılamasıdır.

Masa sendromunun psikolojik nedenlerinin başında, ailelerin ve öğrencinin kendisinin, hemen acil bir şekilde başarının gerçekleşmesini istemeleri gelir. Başarı hemen gelmeyince de, masadan kaçış başlar.

Masa sendromu bazen öğrencinin, kurallar ve o kuralları koyanlara karşı gösterdiği bir tepkiden de kaynaklanır.

Bunun nedeni de, öğrenciye neden ve hangi sonucu elde etmek için masaya oturmak zorunda olduğunun iyi anlatılmamış olmasıdır.

Eğitim Kökenli Nedenler

Bilgi eksikliği, öğrencinin masa sendromu üzerindeki temel etkenlerden biridir. Çünkü öğrenci, masaya oturup çalışmaya başladığında, konuyu anlayamama, soruları çözememe durumunda, masada oturup ders çalışamaz.

Öğrenci başaramadığı bir ortamda duramaz, sağlıklı bir çalışma yapamaz. Zaten, masa sendromu tam bir eğitim eksikliği sorunudur.

Sistematik olmayan bilgi de masa sendromuna yol açmaktadır. Öğrenci bilgileri toparlamaya çalışırken bir türlü öğrenme olayını ve onun keyfini yaşayamaz. Bu da masayı sevimsiz hale getirir.

Temel eğitim eksikliği de öğrencinin başarısızlığına yol açan bir etken olduğu için, masa sendromuna yol açar. Bu durumda önceki yıllarda ele alınan konuların da öğretilmesi gerekir.

Yabancı yetenek sorunu, yani öğrencinin yeteneklerine uymayan bir alan seçimi de başarısızlığa yol açar ve masa sendromunu beraberinde getirir.

Duygusal-Zihinsel-Bedensel Etkenler

Öğrenme ve buna bağlı olarak ders çalışma tüm fizyoloji ile ilgilidir, gerçeğinden hareket edecek olursak, bir insanın, duygusal durumunun kötü olması halinde, verimli bir çalışma yapması mümkün değildir.

Öğrencinin, severek ve isteyerek derse başlamaması durumunda, öğrenmenin en önemli etkenlerinden biri olan “duygu” eksik olmuş olur. Duygu katılmayan bir çalışma ortamı, yani masa öğrenci için çekilemez hale gelir ve öğrenci hemen oradan uzaklaşır.

Zihinsel yorgunluk ise genellikle sürekli ders çalışan ve hiç dinlenmeyen öğrencilerde görülür. Bu öğrencilerde de zihinsel yorgunluğun etkisi ile masa sendromu ortaya çıkar.

Okul ve kurslar arasında koşuşturup duran öğrenciler, bir yandan da bedensel olarak yorulurlar. Bu da masa sendromuna yol açar.

Öncelikle şu hiç unutulmamalıdır ki, öğrencilerin “dinlenme” ihtiyacı olduğu sürece, onların sağlıklı bir şekilde ders çalışmaları ve öğrenmeleri mümkün değildir.

Süleyman BELEDİOĞLU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir