KONULARI PEKİŞTİRMEK

Pekiştirme: Öğrendikten sonra da tekrar etmeye devam etmektir.

Bu yönüyle pekiştirme, öğrenme çalışmasından çok, hatırlama çalışması niteliğini taşır.

Bugün gerek ülkemizde gerekse de dünyanın diğer ülkelerinde, öğrenci bir konuyu öğrendiğini anlayınca, artık onu kolay kolay tekrar etmez.

Oysa beynimiz, “üstünde durulanı” unutmaz. Üstünde durulan her ne olursa olsun onu daha iyi hatırlarız. Hatta çok unutmak istediğimiz bir şeyi de bu yüzden pekiştirir ve hiç unutamayız.

Beynimizin temel refleksi, aralıklı sistematik ve bilinçli bir dikkat seviyesinde yapılan tekrarları zorunlu kılar.

Brigham Young Üniversitesince yapılan bir araştırmada, bir konuyu öğrendikten sonra üst üste iki tekrar yapan öğrencilerle, yine konuyu öğrendikten sonra hemen bir tekrar ve bir hafta sonra bir tekrar daha yapan öğrencilerin konuları hatırlama oranları ölçülmüş, sonuçta ard arda iki tekrar değil de, aralıklı iki tekrar yapan öğrencilerin konuları daha iyi pekiştirdiği ve daha çok şey hatırladıkları saptanmıştır.

Pekiştirmede, aralıklı ve zamana yayılarak yapılan konu tekrarlarının, hatırlamayı hızlandırdığı ve öğrencinin sınavlarda süre sorunu yaşamasının önüne geçtiği bilimsel olarak saptanmıştır.

Öğrencilerin aralıklı ve sistematik olarak yaptıkları tekrarlarla pekiştirme yapmayı ihmal etmeleri halinde çeşitli sorunlar yaşadıkları gözlemlenmiştir.

PEKİŞTİRME YAPMAMANIN SONUÇLARI

• Sınavlarda hız sorunu yaşamak.

• Konuları birbiri ile karıştırmak.

• Soruyu çözerken akla başka şeylerin gelmesi.

• Doğru yanıtları sınavdan çıkınca yolda ya da evde hatırlamak.

• Konuyu hatırlayamama nedenli stres yaşamak.

• Sınavda öfke yaşamak ve konsantrasyon bozulması.

Kısacası pekiştirilmeyen konuların, sınav esnasında hatırlanması konusunda zorluk yaşanır bu da diğer sorunları tetikler.

HIZLI HATIRLAMAK

Hatırlamada beynin işleyişi açısından temel bir kural vardır: “Beynimizin çatısına topladığımız bilgileri daha hızlı hatırlarız.”

Özellikle sınav gibi sıkışık ve sınırlı zamanlı hatırlamalar esnasında, sadece önceden yapacağımız göz gezdirme tekrarı düzeyindeki çalışmalarla, beynimizin yüzeyine çıkardığımız bilgileri hızlı ve zamanında hatırlarız.

Bunu başarmak, özellikle kendi yaptığınız tekrarlarla mümkündür. Etüt ve birebir özel derslerde konuları öğretmenlerin tekrar etmesi, hızlı hatırlama üzerinde çok fazla etkili olmamaktadır.

Bu nedenle öğrencilerin aralıklı olarak eski konuların üzerinde kısaca durmaları ve onları hızlı bir şekilde taramaları gerekir.

KARIŞTIRMA

Konuları diğer konularla karıştırma, ya da eğitim bilimi diliyle, dış müdahaleler, derinlemesine öğrenmediğimiz konularda daha çok karşımıza çıkar.

Öğrencilerin pekiştirmediği konuları hatırlamak isterken akıllarına başka şeylerin geldiğini yukarıda ifade etmiştik.

Yine öğrencilerin zoraki öğrendikleri ve sevmedikleri konuları da hatırlama esnasında aşırı bir dış müdahaleyle (karıştırmayla) karşı karşıya kaldıkları saptanmıştır.

Öğrencinin öğrendiği konuya anlam katmaması da yine karıştırmaya yol açmaktadır.

Ders çalışma süreleri ve molaların niteliği de konuların karıştırılıp, karıştırılmaması üzerinde etkili olmaktadır.

Yapılan bir araştırmada, bir grup öğrenci mola vermeden uzun süre çalıştıktan sonra hem sinemaya gitmiş, ardından gazete okumuş son olarak da bir aktiviteye katılmış.

Diğer bir grup öğrenci ise mola vererek çalıştıktan sonra dinlenmiş ve uyumuş.

Sonuçta yapılan sınavda çalışmayı takiben yoğun bir şekilde yaşantısını sürdüren öğrenciler düşük puan alırken, çalıştıktan sonra, dinlenen ve uyuyan öğrenciler çok daha yüksek puanlar almışlar.

Sağlıcakla kalınız.

Süleyman BELEDİOĞLU

www.bonushoca.com

www.facebook.com/suleymanbeledioglu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir