KONU TEKRARLARINDA SEKİZ TEMEL YÖNTEM

1. EKLEYİCİ VE GENİŞLETİCİ KONU TEKRARI
2. ZİHİNDEN TEKRAR YAPMAK
3. SESLİ TEKRAR YAPMAK
4. KONU HAKKINDA BAŞKASININ SORU SORMASI İLE TEKRAR YAPMAK
5. KONUYU BAŞKASINA ANLATMAK-ÖĞRETMEK YOLUYLA TEKRAR YAPMAK
6. KODLAMA-ANLAMLANDIRMA ÇALIŞMASI YAPMAK
7. ÖRGÜTLEME (ŞEMA-ÇİZELGE VS.) YAPMAK
8. GÖZ GEZDİRME TEKRARI YAPMAK

1. EKLEYİCİ VE GENİŞLETİCİ KONU TEKRARI
• Değişik kaynaklardan çalışarak o konu ile ilgili yeni bilgiler elde edilmesi.
• O konunun önceki konularla benzerlik ve farklılıklarının saptanması ve yeni bilgiler elde edilmesi.
• O konuya her çalıştığımızda farklı bir özelliğini görmemizdir.
• Bu tekrar türü özellikle konu ilk anlatıldığında yapılan tekrardır.
• Sorularını çözmekte zorlandığınız konular için mutlaka ekleyici ve genişletici konu tekrarı yapmalısınız.

2. ZİHİNDEN TEKRAR YAPMAK
• Çalışılan bir paragraf, konu başlığı ya da sayfanın kitap kapatılarak zihinden tekrar edilmesidir. 
• Eğer zihin tekrarı yapılamıyorsa, o paragrafı, konuyu veya o sayfayı taki tekrarını yapmayı başarıncaya kadar çalışınız. 
• Beynimiz zihin tekrarına önce direnecek, ancak ilerleyen bir-iki gün içinde buna alışmış olacak. 
• Zihin tekrarında okuduğumuzdan sadece anladıklarımızı tekrar etmiş olmak yetecektir.

3. SESLİ TEKRAR YAPMAK
Sesli konu tekrarı yaparken aşağıdaki yöntemler kullanılmalıdır:
• Önce konuyu içinizden, sessiz olarak okuduktan sonra, defteri kapatıp, sesli tekrar yapmalısınız.
• Ya da önce konuyu sesli olarak okuduktan sonra, defteri kapatıp, yine sesli olarak tekrar etmelisiniz.
Eğer tekrar edemez iseniz, bunu başarıncaya kadar çalışmaya devam etmelisiniz. Göreceksiniz ki bir süre sonra okuduğunuzu hemen anlayıp, sesli tekrarları da kolayca yapacaksınız. 
Diğer yandan sesli tekrar yaptığınız konular beyninizin (duyusal hafızanızın) işitme bölgesine kaydolacaktır. Bu da o konuyu hatırlamanızı hızlandıracaktır.

4. KONU HAKKINDA BAŞKASININ SORU SORMASI İLE TEKRAR YAPMAK
• Çalıştığınız kitap ve defteri başkasına verip, onun soracağı soruları yanıtlamak “zorlayıcı öğrenme” modelini uygulamak demektir. 
• Zorlayıcı öğrenme gerçek bir öğrenme şekli olup, bu tür öğrenilen konulardan ne kadar zor soru gelirse gelsin öğrenci kolaylıkla çözebilmektedir.

5. KONUYU BAŞKASINA ANLATMAK-ÖĞRETMEK YOLUYLA TEKRAR YAPMAK
• Çalıştığımız konuyu evde aile bireylerine okulda arkadaşlarınıza anlatmanız durumunda o bilgiyi bütün boyutları ile öğrenirsiniz ve asla unutmazsınız. 
• Konuyu başkasına anlatırken beynimiz tam kapasiteyle çalışır ve o konuyu her açıdan aktarmaya çalışır. 
• Konuyu başkasına anlatmak aynı zamanda öğrenmenin temel ilkelerinden biri olan “yaşantı içinde öğrenmek” anlamına gelir.

6. KODLAMA-ANLAMLANDIRMA ÇALIŞMASI YAPMAK
Kodlama yapmak, yeni öğrendiğiniz bir bilgiyi sizde zaten var olan başka bir bilgiye bağlamaktır.
• Öğrendiğiniz bir bilgiyi yaşantınızdaki bir olaya, kişiye ya da duruma bağlayabilirsiniz.
• Yine öğrendiğiniz bir konuyu daha önce öğrendiğiniz bir konuyla ilişkilendirerek öğrenebilirsiniz.
• Ya da konuları, yaşamda kullanıldıkları yerler ile birlikte öğrenmelisiniz. (Örneğin statik, köprü yapımında kullanılır gibi).
Eğer öğrendiğiniz bir bilgiyi ne kadar çok farklı bilgilerle ilişkilendirir iseniz, onu o kadar çok güvence altına almış olursunuz ve o kadar çok hızlı hatırlarsınız.
Kodlamada kullanılan yöntemlerin herhangi bir sınırı yoktur. O konuyu size hatırlatan her şeyi kodlamada kullanabilirsiniz.

7. ÖRGÜTLEME (ŞEMA-ÇİZELGE VS.) YAPMAK
Örgütleme ya da örüntüleme yapmak, o konunun öncelikle hangi konularla benzerlik ve zıtlık ilişkisi içerisinde olduğunu saptamak demektir.
Sonra o konunun içerisinde geçen kavramları saptayıp tanımlarını ve birbirleri ile olan ilişkilerini bulmak demektir.
Bu çalışmaları yaptıktan sonra, elde edilen bilgilerden bir tablo, çizelge ya da şema çıkarmak gerekir.
Çalışılan bir dersi şemalaştırmak hem öğrenmeyi kolaylaştırır hem de hatırlamayı hızlandırır.

8. GÖZ GEZDİRME TEKRARI YAPMAK
• Bu tür tekrarlar, notlara göz gezdirme yöntemiyle yapılan hızlı tekrarlardır. 
• Amaç; uzun süreli hafızamızın derinliklerindeki bilgilerimizi yüzeye çıkarmaktır. 
• Bu tekrarların 15 günde bir her ders için mutlaka yapılması gerekir. 
• Bu tekrarlarda özellikle altı çizilen yerler, kavramlar ve temel ilkelere bakılır.

Hoşça kalınız.


                                                                                                       SÜLEYMAN BELEDİOĞLU

                                                                                                       www.bonushoca.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir