KAÇAMAK ÇÖZÜM YOLLARI

Eğitimimizde, kolay çözüm yolları daha açık bir ifadeyle kaçamak çözüm yolları, öğrencinin ve ülkemizin bilimsel ve kitlesel alanda gelişmesini engelliyor.

Bu kaçamak çözüm yollarını öncelikle biz eğitimciler, eğitim ile dolaylı ilgili olan uzmanlar, aileler ve en son öğrenciler yaratıyor ve eğitim kökenli başarısızlığa, bir kaçamak çözüm yolu olarak, hep eğitim dışı ve kişisel bahaneler bulunuyor.

Eğer öğrenci bir konuya, o konunun sorusuna odaklanamıyorsa, ona hemen ayak üstü, ya aile meclisinde ya da öğretmenler odasında dikkat eksikliği teşhisi konulup, hiçbir eğitim kökenli sorun aramadan, eğitim dışı bir çözüm arayışına giriliveriyor.

Oysa öğrenci, o derse, o konuya, o soruya odaklanma aşamasına gelinceye kadar, temel eğitim ve yöntem eksikliği yüzünden, öğrenme ve çalışma konusunda defalarca başarısız olmuş ve daha işin başında öğrencinin “öngörülen başarısızlık” psikolojisi ile, yani nasıl olsa daha öncekiler gibi öğrenemeyeceğim tarzı bir düşünceyle hareket etmesine ve odaklanma sorunu yaşamasına yol açacaktır.

Bunun dikkat eksikliği ile hiçbir ilişkisi yoktur.

Yaptığım araştırma ve gözlemlerde, dikkat eksikliği gibi algılanan ama özünde öyle olmayan şu sorunlara rastladım:

I. Bilgi Eksikliği: Öğrenci bilgi eksikliği nedeniyle, kafasında o konuyu toparlayamaz ve ona odaklanamaz. Bu da dikkat eksikliği gibi algılanır. Ama öyle değildir.

II. Bilgi Dağınıklığı: Öğrenci bilgilerini sistematik hale getirmez ve konuları benzerlik ve zıtlık ilişkisi içerisinde öğrenmez ise, konuyu algılayamayacağı için odaklanma sorunu yaşar. Bu dikkat eksikliği değildir.

III. Bilgi Kopması: Öğrenci, sadece o konuyu, okuduğu satırları, dinlediği dersi esas alarak, bir soruyu çözmeye çalışırsa, yine odaklanma sorunu yaşar. Oysa bu da dikkat eksikliği değildir.

IV. Amaç-Hedef Eksikliği: Eğer öğrencinin bir mesleki amacı ve özel bir hedefi oluşmamış ise, “çalışmanın anlamsızlığı” psikolojisine kapılır ve odaklanamaz. Bu da dikkat eksikliği değildir.

V. Yanlış Alan Tercihi: Öğrenci Eşit Ağırlık ya da Sözel Alanı seçmesi gerekirken, ailenin hayalleri uğruna sayısalı seçmiş ise, odaklanması mümkün değildir. Bu da öğrencide dikkat eksikliği olduğu anlamına gelmez.

VI. İlgi Dağınıklığı: Aslında belirgin bir mesleki tercihi olmayan ve sürekli farklı alanlarda başarı gösterme ve taktir toplama düşüncesinde olan öğrencilerde görülür. Bu da dikkat eksikliği değildir.

Bu yazımda, öğrencinin başarılı olamaması durumda başvurulan, sığınılan yüzlerce kaçamak çözüm yollarından sadece biri olan dikkat eksikliği bahanesini ele aldım.

Sonraki yazılarımda bu araştırmamı sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ama öncelikle bu konuları TV’deki programımda geniş bir şekilde ele alacağım.

Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

SÜLEYMAN BELEDİOĞLU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir