BLOK HALİNDE HATIRLAMA

Bütün öğrenme yolları yararlıdır. Ama bütün öğrenme yolları bir parça eksiktir.

Bu temel kuralın dikkate alınması halinde, öğrenci birden çok sayıdaki öğrenme yoluna başvuracağından, nitelikli ve kalıcı öğrenme gerçekleşecektir.

Diğer yandan, beynimizin farklı bilgileri farklı yöntemlerle kaydettiği saptanmış ve bu durum farklı konuların farklı yöntemlerle çalışılması gerektiğini de ortaya koymuştur.

Bu alandaki çalışmalar öylesine ilerlemiş ki; yapılan bir bilimsel araştırmada, Fransızca ve İspanyolca öğrenen bir öğrencinin beyninin Fransızcayı ayrı, İspanyolcayı ayrı yerlere kaydettiği saptanmıştır.

Bu araştırmanın öğrenme ve akılda tutma çalışmaları adına bizlere verdiği mesaj; farklı derslere çalışırken hangi dersi hangi yöntemle daha iyi öğrendiğimizi saptamamızın gerekliliğidir.

Öğrenmede ve hatırlamada, ne kadar çok farklı yöntemler kullanır ve ne kadar çok somut materyallerle çalışırsak, o konunun öğrenilmesi ve hatırlanması bizler için daha kolay olmaktadır.

Bir öğrencinin okulda dersi dinledikten sonra aklına (geçici hafızaya) kaydettiği bilgi henüz daha kalıcı hafızaya yerleşmemiş olan bilgidir. Akla aktarılan bilginin öğrenci tarafından evde yapılacak dikkatli bir tekrarla kalıcı hafızaya aktarılması gerekir.

Kalıcı hafıza yani uzun süreli hafıza dış dünyadan gelen bütün yaşantı, bilgi ve uyarıcıların depolandığı yerdir.

Her gelen bilginin kendisine uzun süreli hafızada yer bulması, burasının bir bilgiler ve uyaranlar çöplüğüne dönme tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Eğer bilgiler düzensiz, özensiz, dikkatsiz bir şekilde ve rastgele uzun süreli hafızaya gönderilirse, o bilgileri bulma ve kullanma, yani hatırlamada çok ciddi sorunlar ve gecikmeler yaşarız.

Öncelikle hafızaya gönderilen bilgiler düzenli ve bir önceki bilgilerle olan bağlantıları göz önünde bulundurularak kaydedilmelidir. Bu yöntem hatırlamayı hızlandırır.

Ancak hatırlamada her yöntem faydalıdır ama her yöntem biraz eksiktir, anlayışını esas alacak olursak hatırlamada da tıpkı öğrenmede olduğu gibi çoklu yöntemler uygulanması yararlı olacaktır.

Özellikle “beynimiz çatısına toplanan bilgileri; öncelikle kullanır” gerçeğini göz önünde bulundurmak zorundayız.

Beynimiz ilk öğrendiğini alta, son öğrendiklerini üste olmak üzere bilgileri depolar. Bu tür depolama tarzı hatırlamada sorun yaratır. Çünkü; en altta kalan bilgi sorulduğunda ve onu hatırlamamız gerektiğinde hatırlamak oldukça zor olmaktadır.

BLOK HATIRLAMA NEDİR?

Eğer öğrendiğimiz ve beynimize kaydettiğimiz bilgilerin içerisinden yakın zamanda kullanacaklarımızı saptayıp tekrar edersek o bilgiler beynimizde yatay olarak yer alır ve hatırlama hızlanır.

Öğrencilerin her haftanın bir gününde, bir derse 30-40 dakika kadar göz gezdirme ve hatırlama nitelikli tekrarlar yapmalarını öneriyoruz.

Öğrencinin rahat bir pozisyonda daha önce gördüğü konulara kısa bir göz atması, altta kalan bilgilerin yüzeye çıkmasına neden olur. Bu çalışma detay bir çalışma olmayıp, eski konuların üzerinden hızla geçmek tarzındaki bir tekrardır.

Böyle bir tekrar, konuların ve bilgilerin blok halinde, bir bütün olarak hatırlanmasına yol açacaktır. Bu tıpkı eski bir resme baktığınızda, o resimdekilerin bütün özelliklerinin bir bütün halinde hatırlanması gibi bir şeydir. İşte buna blok halinde hatırlama deniliyor.

Blok hatırlama için yapılan göz gezdirme tekrarları öğrencilere şu faydaları sağlamaktadır:

1. Sınavlarda soruların hızlı çözülmesi.

2. Ön çalışma ve temel bilgi oluşturma yerine geçmesi ve öğrencinin o hafta anlatılan konuları daha iyi anlaması.

3. Önceki konular iyi bilindiği için beynin kendiliğinden sonraki derslerin konularını kodlamaya ve hafızaya daha güçlü kaydetmeye başlaması.

4. Geriye dönük konularla ilgili tamamlayıcı soruların ortaya çıkması ve bunların yanıtlarının bulunması halinde konuların pekişmesi.

5. Öğrencinin “öğrencilik özgüveninin” artması ve başarı grafiğinin hızla yükselmesi.

Öğrencilere önerimiz; haftanın bir gününün 40 dakikasını matematiğe, başka bir günün 40 dakikasını geometriye, başka bir gününün 40 dakikasını Türkçeye çalışmak gibi (eski konulara göz atmak tarzında) bir plan yapmaları ve bunu asla aksatmamaları. Eğer bunu yaparsanız başarınızın hızla yükseldiğine tanık olacaksınız.

Beyin şakaya gelmez. Beynin öğrenme kuralına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım. J

Hoşça kalınız.

Süleyman BELEDİOĞLU

www.bonushoca.com

www.facebook.com/suleymanbeledioglu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir