A TİPİ VE B TİPİ KİŞİLİK

Ailelerin çocukları ile ya da çocukların aileleri ile yaşadıkları çatışmaların temelinde çoğu zaman kişilik farklılıkları ve dünyaya bakış açılarındaki farklılıklar yatmaktadır.

A Tipi ve B Tipi gibi birbirinden çok farklı olan iki kişilik özelliği aile içinde de rahatlıkla çatışmaya meydan vermektedir.

Bu nedenle öncelikle A ve B Tipi davranış özelliklerini kısaca belirtelim.

A TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

– Zorlukların üstesinden gelmek ve başarmak için güdülenmiştir

– Rekabetçidir

– Güç ve tanınırlıktan hoşlanır

– Çabuk öfkelenir

– Çabuk harekete geçer

– Kendisine hiç boş zaman bırakmaz

– İşlerini hemen yapar

– Mükemmeliyetçidir

– Rahat insanları kendisine engel olarak görür

– Çalışmaya başlamaları için baskı ve uyarıya ihtiyaç duymazlar

– Zamana karşı yarış halindedirler

– Kendilerini sürekli olarak zaman baskısı altında tutarlar

– İnsanları kendi kontrolü altına almak isterler

– En imkansız durumda dahi mücadeleden vazgeçmezler

– Strese karşı dayanıklıdırlar

– Yorgunluk ve sıkıntılı durumlardan olumsuz etkilenmezler

– Çok fazla akıl yürütemezler

B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

– Rahat insanlardır

– Hiçbir durumda acele etmezler

– Görev ve sorumluluklara karşı kendilerini baskı altına sokmazlar

– Zaman zaman çok çalıştıkları olur

– Rekabet etmeyi sevmezler

– Olaylar karşısında daima sakindirler

– İşleri ertelemeye yatkındırlar

– Engellenme anında daha az öfkelenirler

– Düşmanca duygular taşımazlar

– Akıl yürütmede başarılıdırlar

A tipi insanlar etrafındaki herkese hükmetmek, onları kendi kontrolleri altında almak eğiliminde oldukları için, çevresi ile sürekli çatışma içerisinde olur.

A Tipi bir anne veya baba, eğer çocukları B Tipi ise onunla sürekli çatışır. Kendilerinin rekabetçi, atak, güç ve kariyer peşinde koşan kimlikleri rahatlığı “aptalca” bir tutum olarak görürler. A Tipi anne-babalar, B Tipi çocuklarına karşı ölçüsü kaçmış bir tahammülsüzlük içerisinde olurlar.

A Tipi insanların bu çatışmacı özelliği iş dünyası tarafından bütün diğer iyi özelliklerine rağmen olumsuz olarak değerlendirilir ve işverenler A Tipi ile çalışmak istemez.

A Tipi kişilikteki insanları sıklıkla hataya düşüren özellikleri ise zaman baskısı altında olmalarından dolayı, akıl yürütmekte yetersiz duruma düşmeleridir.

Oysa B Tipi kişilikteki insanlar, kendilerine akıl yürütecek kadar zaman tanıdıklarından, bu konuda başarılı olurlar.

A Tipi ailelerin, B Tipi çocukları ile iletişim kurarken, onun başarılı bir akıl yürütücüsü olduğundan hareket ederek iletişim kurmalarını öneriyorum.

Onların akıl yürütmesine izin verilirse ve bu kapı açılarak iletişim kurulursa, işte o zaman bu öğrencilerden gerekli verimi alır ve başarılı olmalarını sağlayabiliriz.

A Tipi ve B Tipi aslında bir davranış kalıbı olup, tam olarak kişilik özelliği sayılmaz.

A ve B Tipi kişiliklerin karma bir şekilde de karşımıza çıktığı olur.

Hoşça kalınız.

Süleyman BELEDİOĞLU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir