SEMİNER İÇERİKLERİMİZ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ

SEMİNERLERİMİZ

Seminer talepleriniz için 0506 705 53 77 numaralı telefondan

İsmail Yolcu ile görüşebilirsiniz.

2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Süleyman Beledioğlu tarafından verilecek olan seminer konu başlıkları ve içerikleri şunlardır:

1 NOLU SEMİNER

ÇALIŞMA ORTAMLARININ SINAV BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

       Seminer Konu Başlıkları

●     Konuları hatırlamamızda ortam etkisinin rolü nedir?

●     Psikolojik ortam (durum) benzeşmesinin sınav başarısına etkisi nedir?

●     Görev eşleşmesinin hatırlamadaki rolü nedir?

●     Sınav başarısı için en iyi çalışma ortamı nedir?

●     Materyal bağımlılığı nedir?

●     Hangi tür ortamlar öğrenilen konuların unutulmasına neden olur?

●     Müdahaleci aktivite nedir?

●     Zihinsel blok nedir?

●     Sınav anında neden diğer seslere dikkat kesiliriz?

●     Geri çağırma ipucu nedir?

●     İçinde bulunduğumuz ortam dikkatimizi nasıl etkiler?

●     Aynı anda iki uyaran birden alan beynimiz bundan nasıl etkilenir?

●     Çalışırken neden müzik dinleme ihtiyacı hissederiz?

●     Çalışma ortamının müdahaleci aktiviteye yol açması nedir?

●     Dinlediğimiz bir dersi neden bir de okuyarak çalışmalıyız?

●     Müzik ve başarı ilişkisi

2 NOLU SEMİNER

SINAV BAŞARISINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLER

       Seminer Konu Başlıkları

●     Türkiye’ye özgü sınav stresi algısı nasıl oluşuyor?

●     Stres yüklemesi nedir?

●     Kişilik özellikleri stresi nasıl etkiler?

●     Stresin psikolojik olmayan nedenleri nelerdir?

●     Olumlu stresin etkileri nelerdir?

●     Olumsuz stres nedir, nasıl yönetilir?

●     Korku nedir? Kaygı nedir?

●     Olumsuz stresin etkileri nelerdir?

●     Sorunun toplam ağırlığı nedir?

●     Öğrenci kaç tür stres yaşar?

●     Beyin bilgiyi nasıl saklar?

●     Beyin bilgileri nasıl yeniden etkinleştirir?

●     Sınav stresi nedir?

●     Derse göre stres nedir?

●     Konuya göre stres nedir?

●     Konunun özelliklerine göre stres nedir?

       Öğrencinin dikkat sorunları

●     Dikkat sorunu olan öğrenci kimdir?

●     Derse göre dikkat sorunu yaşanması

●     Konuya göre dikkat sorunu yaşanması

●     Konunun özelliklerine göre dikkat sorunu yaşanması

●     Dikkatimizi zorlayan şey aslında nedir?

●     Durumsal dikkat sorunları nedir?

●     Dikkat süremiz ne kadardır?

●     Sınavda dikkatimizin ne kadarı soruya, ne kadarı seçeneklere yönelir?

●     Sınav anı dikkati dağıtan görev müdahaleleri nelerdir?

●     Soru yükünün fazla olması ne demektir?

●     Sınav anında etraftaki sesler öğrencinin neden dikkatini dağıtır?

●     Sınav süresince dikkatimizi nasıl koruruz?

●     Seçici dikkat nedir?

●     İşlemler neden yazarak yapılmalıdır?

●     Dikkatimiz öncelikle neye yönelir?

●     Konsantrasyon bölünmesi nedir?

●     Öğrencinin çözdüğü soruyu optik forma işaretlemeden diğer soruya geçmek öğrenciyi nasıl etkiler?

3 NOLU SEMİNER

ÇALIŞMA VERİMİNİ ARTTIRAN ZORUNLU YÖNTEMLER

       Seminer Konu Başlıkları

●     Kitap okumak neden düşünce becerilerini geliştirir?

●     Kitap okumanın matematik ve fen derslerine katkısı nedir?

●     Ne kadar ve ne zaman kitap okumalıyız?

●     Kitap okumanın ders başarısına katkısı nedir?

●     Görsel hafıza ve sözel hafıza nasıl çalışır?

●     Sınav anında soruları hangi stilde okumalısınız?

●     Soru çözerken neden aklımıza başka şeyler gelir?

●     Hızlı okuma nedir? Hızlı anlama nedir?

●     Sınav başarısı için uyku düzeni ne olmalı?

●     REM uykusu nedir?

●     Düzenli uyku nedir?

●     En verimli çalışma saatleri nedir?

●     Uyumadan önce çalışmanın önemi nedir?

●     Çalışma programında uyumadan önce ne olmalı?

●     Çalışmaya ara vermenin en verimli yollarından biri nedir?

●     Öğrenme için mola neden önemlidir?

4 NOLU SEMİNER

KONULARI AKILDA TUTMA VE HATIRLAMADA ETKİLİ YÖNTEMLER

       Seminer Konu Başlıkları

●     Temel çalışma yöntemleri nedir? Ekstra çalışma yöntemleri nedir?

●     Üç temel öğrenme stili nedir?

●     Öğrenciliğin üç aşaması

●     Konuyu öğretmenden dinlemek neden önemlidir?

●     Neden hep aynı çalışma yöntemini kullanırız?

●     Neden çok sayıda öğrenme yöntemi kullanmalısınız?

●     Herkesin tek bir öğrenme stili mi vardır?

●     Kişiye göre öğrenme modellerine neden karşı çıkılıyor? Öğrenciler ne yapmalı?

●     Üçlü zeka kuramı nedir? Öğrenciler nasıl yararlanır?

●     Konuları tekrar türleri nedir?

●     Bir günde kaç derse çalışmalısınız?

●     Unutmada zaman etkisi nedir?

●     Yazarak çalışmanın önemi nedir?

●     Özetleme yapmak nedir?

●     Geri bildirimli çalışma yapmak nedir?

●     Soru yazarak çalışmanın faydaları nedir?

●     Özümleyici tekrar nedir?

●     Ezber bilgi nedir? Anlamlandırılmış bilgi nedir?

●     Hatırlama tekrarları nedir, nasıl yapılır?

●     Neden sınavda bildiğimiz halde yapamayız?

●     Çalıştığımız bir konuyu neden hemen unuturuz?

●     Soru çözümlerinde işlevsel saplanma yaşamak nedir?

●     İpucu bağımlılığı nasıl yaşanır?

●     Kesin öğrendiğimiz konuları neden tekrar etmeliyiz?

●     Plansız çalışmak öğrenciyi nasıl etkiler?

●     Öğrenme yanılgısı yaşamak nedir?

●     Soru tipleri nedir, öğrenciler soru tiplerine nasıl çalışmalı?

5 NOLU SEMİNER (VELİLERE YÖNELİK)

AİLELER ÇOCUKLARININ BAŞARISI İÇİN NELER YAPMALI?